Nowy Rok 2020/2021

Nowy rok - nowe wyzwania

Zmieniamy się dla Was

- nowe duże sale

- mniejsze grupy

- brak kontaktu między grupami

- bezpieczni nauczyciele

Dla ACE’aków:

- Obowiązek dezynfekcji rąk na wejściu

- Obowiązek noszenia maseczek w częściach wspólnych (korytarz, toaleta)

- Obowiązek zachowania dystansu 1,5 metra w salach lekcyjnych: 1 ACE’ak=1 ławka

- Brak obowiązku maseczek

- Kursanci posiadają własne przybory i nie wymieniają się nimi

Dla Rodziców:

- Zakaz wchodzenia do budynku szkoły*

*Rodzice dzieci w wieku 4-7 mogą wejść do szkoły tylko w sytuacjach wyjątkowych, aby zaprowadzić dzieci pod salę, z zachowaniem dystansu oraz w maseczce

Dla Lektorów:

- Dezynfekcja każdego stanowiska nauki przed i po zajęciach

- Obowiązek zachowania dystansu

- Obowiązek noszenia przyłbicy

- Obowiązek wietrzenia sali po każdych zajęciach

Jesteś chory, źle się czujesz, ktoś z twojego otoczenia objęty jest kwarantanną - ZADZWOŃ I odpracuj ON-LINE

realizacja: SEM7.pl

Copyrights © 2020 Szkoła Języków Obcych ACE Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykorzystyujemy politykę cookies OK X